dilluns, 10 de març de 2014

ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Activitats:

1. Busqueu, segons la Convenció de Ginebra de 1951, quina és la definició.
És una persona que es troba fora del país d'on n'és originari, o bé on hi resideix habitualment, a causa d'un temor fonamentat de persecució per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions polítiques, i que no pot o no vol reclamar la protecció del seu país per a poder tornar-hi.

2. Expliqueu quina és la diferència entre "refugiat" i "demandat d'asil".


La persona refugiada es la que migra a un altre país per poder sobreviure entre les desgracies que hi ha en el seu país, però amb la condició que ha de anar a un camp de concentració on van totes aquelles persones refugiades. Els demandats d'asil demanes que aquell país els acolli per motius de guerra, de sexe, de política, etc. aquestes persones com que demanen els documents d'asil tenen més "llibertat" per estar tranquil en aquell país, poden buscar treball, comprar-se coses, sense el perill de que ningun soldat el digui que marxi cap al camp de concentració.

3. Dibuix de Diagrama de barres.
                                          Gran quantitat de demandants d'acil
                                               Problemes en els països?
Noticia:
La gran quantitat de demandants d'asil, quasibé 300.000 mil persones, volen anar-se del seu país per temes economics, la guerra, la politica, la sexualitat, etc... en la majoria dels països demandant d'asil es per causa de les guerre lliurades entre els països, com ara, Iraq, Somàlia, Afganistan, etc... i d'altres per l'economia, com ara, Colombia, Rep. Dem. del congo, etc...

També es dificil que els països acceptin l'asil, ja que hi ha molta gent que fa el mateix i el país no pot acceptar a tothom.

4)Observeu el següent diagrama, que mostra les peticions d'asil als països que formen part de la Unió Europea durant l'any 2011.
a) De quin tipus de diagrama es tracta? Quines dades s'hi representen?
Es un diagrama de sectors, representa les demandes d'asil a la UE-27 a l'any 2011

b)Quins són els dos països on es van presentar més demandes d'asil?Francia i Alemanya 


c)Sabem que el nombre de peticions d'asil va ser de 302445 persones. Quantes persones van demandar asil al Regne Unit? I a Suïsa?
Regne Unit: 27220,05
Suïsa: 24195,6

d)Aquest mateix any, es van presentar 3420 peticions d'asil a Espanya. Quin % del total de peticions representa?Un percentatge de 1,13% del total.

Biografia de tres personatges importants: Primer Personatge:
Pere Picalleja

Va néixer a Barcelona. Quin any va néixer? Quin any i on va morir?
va neixer a l'any 1907 el 19 de Gener i mort el 11 d'octubre a l'any 1986
Formava part d'una família molt extensa i unida que tenia relació amb Roses. Quina relació? En quin camp van destacar el seus avantpassats?
Ells estaven emparentats amb la familia Sunyer.

Va ser un excel·lent estudiant. On va estudiar? Quins estudis va realitzar?
Va estudiar en l'universitat de Barcelona per poder estudiar arquitectura i matematiques.
L'any 1927 va obtenir un premi. Quin? Per quina activitat?
el premi de la societat, per resoldre problemes en un concurs.

Després va realitzar uns altres estudis. Quins? On?
Arquitectura, Barcelona

Va quedar vivament impressionat per una confereència a la qual va assistir. Qui era el conferènciat? On va ser la conferència?
Va ser a Argentina

Amb qui simpatitzava políticament?
Esteve Terrades.

A proposta de Julio Rey Pastor va obtenir una beca. Per què?
fent constants viatges per donar classes i conferències per tota Iberoamèrica.

Entre 1935 i 1936 va ocupar un càrrec. Quin?
Professor de l'universitat de Barcelona va substituir a Esteve Terrades com a director del centre d'Estudis Matematics.

Serveix a l'exèrcit de la Republica. Quin grau tenia?
Membre de la Societé Mathemathique de France.

S'exilia a un país europeu. Quin? On va anar? Com en va sortir?
Diferents llocs de la Generalitat de Catalunya i es van exliar a Paris

Parlava moltes llengües. Quines?
Castella, Frances, Alemany

Fa un viatge accident. On porta?

Quan arriba a l'Argentina, on s'instal·la? Que fa?

Torna a Catalunya l'any 1947 i visita Roses. Amb quin motiu?

Torna a Espanya l'any 1956 i té dificultats per obtenir una plaça en una universitat. Quina aconsegueix?

S'instal·la definitivament a Catalunya. Quan? Què fa?


Segon personatge: Lluis Santaló

Va néixer a Girona. Quin any va néixer? Quin any i on va morir?
A Gerona el 9 d'octubre 1911 i va morir en l'any 2001 en Argentina a Buenos Aires

Va estudiar a Madrid. A quina universitat? Quins estudis va realitzar?
Universitat Complutebse.

Es va especialitzar en geometria. On es va especialitzar?En l'universitat de Hamburgo

Va ser mobilitzat al front. On i quan es va exiliar?S'exilia a Argentina al 1939

Després es va exiliar a Sudamèrica. A quin país? En quina universitat va treballar?
Rosario, es l'unio del Litoral.

Es desplaçar als Estats Units d'America. On va treballar?Chicago i Priceton.

Va rebre el premi Príncep d'Asturies. En quin àmbit? Quan?Per les seves investigacions al voltant de la geometria.

Va ser un gran pedagog que va publicar molts treballs sobre l'educació matemàtica. Què en pensava?
La Universitat de Girona li ha dedicat una càtedra honoríca. Quina? Des de quan? A quina facultat pertany?


Tercer personatge: Ernest Corominas


Va néixer a Barcelona. Quin any va néixer? Quin any i on va morir?Va neixer al 1913 i va morir al 24 de gener del 1992 Lyon.

Va estudiar a la Universitat de Barcelona. Quins estudis va cursar?Es va licenciar en Ciencies exactes. I tambè va estudiar arquitectura.

Va participar a la guerra civil i es va exiliar. On?Es va exiliar al 1940 a Chile, per despres anar a Argentina.

L'any 1940 s'exilia a Sudamèrica. A quin país? De què treballa?Argentina, fou Prefessor de matematiques en la Facultat de Ciencies Economiques.

Es trasllada a l'Argentina. A quina universitat? Quina càtedral ocupada?Univercitat de Cuyo, ecarregat de la Catedral d'Estadistica.

Es casa amb la cosina d'un conegut gueriller. Qui?Maria Edith Guevara

Entre 1947 i 1964 viu a diferents ciutats. Quines? Quines feines hi fa?Viu a Rosario i va ser membre de la Unio Matematica Argentina, tambè va traballar Centre d'investigació cientifica de francia en Paris en 1952 va obtenir el doctorat en l'universitat de Paris. Tambè va treballar en els Estats Units en l'universitat de Princeton, i a l'universitat de Caracas en Venezuela des de 1960 fins al 1964 i es va quedar a viure a Lyon i va treballar a l'universitat de Lyon.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada